Capitolul 1  DIMENSIUNI FIZICE ŞI FILOZOFICE ALE TIMPULUI

Dificultatea definirii timpului

Simultaneitatea şi succesiunea în timp a  evenimentelor

Timpul absolut şi unidirecţional al fizicii  clasice

Sensul de curgere al timpului

Particularităţile timpului în fizica relativistă

Timpul biologic  şi timp psihologic

Capitolul 2  PRESIUNEA TIMPULUI ŞI FORMELE EI DE MANIFESTARE

Caracterele definitorii ale presiunii timpului

Principalele forme de manifestare a presiunii timpului 

- agitaţia termică a moleculelor

- bombardamentul fotonic şi corpuscular

- atacul chimic al radicalilor liberi

- interconectarea lanţurilor moleculare

- substituţia izotopică

Efectele hormetice ale unor factori nocivi

Capitolul 3 TIMP ŞI DESTIN BIOLOGIC

Timpul favorizează supravieţuirea speciilor dar nu şi pe cea a indivizilor

Bătrâneţea şi moartea, acceptate ca verdicte ale unui destin implacabil

Nu toate sistemele vii îmbătrânesc

În marea lor  majoritate,  organismele  pluricelulare nu pot evita îmbătrânirea

Capitolul 4  SENESCENŢA ŞI SPERANŢA DE VIAŢĂ

Unele probleme de terminologie

Definirea senescenţei

Longevitate şi senescenţă

Principalele teorii ale mortalităţii

Cercetarea experimentală a senescenţei

Capitolul 5 SELECŢIA NATURALĂ ŞI PROCESELE DE SENESCENŢĂ

Modele evoluţioniste şi creaţioniste ale biogenezei

Concepţia evoluţionistă privind apariţia şi diversificarea formelor de viaţă

Controverse privind momentul apariţiei senescenţei în decursul evoluţiei

Senescenţa ca rezultat al presiunii selective directe

Senescenţa ca rezultat al presiunii selective indirecte

Senescenţa ca rezultat al unei insuficiente  presiuni selective 

Senescenţa în concepţia creaţionistă

 

Capitolul 6 SENESCENŢA CLONALĂ

Definiţia senescenţei clonale

Senescenţa clonală la organismele unicelulare

Modificări cromozomale în senescenţa clonală

Senescenţa clonelor unor celule somatice ale organismelor pluricelulare

Senescenţa clonală şi cancerul

Apoptoza sau moartea celulară programată

Capitolul 7 SENESCENŢA CELULELOR POST-MITOTICE ŞI A UNOR

STRUCTURI EXTRACELULARE

Modificări ale membranelor celulare, asociate senescenţei

Anomalii nucleare şi cromozomale; leziuni ale acizilor nucleici, asociate senescenţei

Senescenţa mitocondriilor, lizozomilor şi peroxizomilor

Apariţia şi acumularea intracelulară a unor reziduri metabolice

Modificări  ale citoscheletului şi ale matrixului extracelular, asociate senescenţei

Modificări ale colagenului şi elastinei, asociate senescenţei

Senescenţa neuronilor, a fibrelor musculare şi a eritrocitelor

Capitolul 8  TEORII PRIVIND CAUZELE PRIMARE ALE SENESCENŢEI

Clasificarea teoriilor senescenţei

Teorii genetice ale senescenţei

Teorii nongenetice ale senescenţei 

Teoria radicalilor liberi

Teoria glicaţiei

Teorii privind rolul jucat de radiaţii în senescenţă

Teoria microşocurilor termice

Teorii ale impurificării structurilor biologice cu atomi străini

Capitolul 9 TEORII PRIVIND MECANISMELE FUNDAMENTALE ALE SENESCENŢEI

Senescenţa ca rezultat al instabilităţii genomice

Senescenţa ca rezultat al dereglării transcripţiei şi translaţiei genice

Senescenţa ca o consecinţă a creşterii numărului de  legături intercatenare

Senescenţa ca rezultat al acumulării unor produse de deşeu metabolic

Senescenţa ca rezultat al deteriorării biomembranelor

Senescenţa ca rezultat  al deteriorării mitocondriilor

Senescenţa ca rezultat al extruzia apei din structurile biologice

Capitolul 10  CONSIDERAŢII PRIVIND PERSPECTIVELE TRATAMENTELOR ANTISENECTOGENE

Bibliografie Site Meter