înapoi                                                                                                 

Noţiuni privind structura sistemului nervos central

         Sistemul nervos uman este alcătuit din sistemul nervos central (creier şi măduva spinării) şi din sistemul nervos periferic (somatic, vegetativ  simpatic şi vegetativ parasimpatic).

         Creierul omului este format din telencefal, diencefal, mezencefal, metencefal şi mielencefal

          http://www.newscientist.com/movie/brain-interactive

         Se admite existenţa a două părţi principale ale telencefalului (evidenţiabile ca atare atât în decursul evoluţiei ontogenetice, cât şi a celei filogenetice). Este vorba de pallium (din care provin cortexul, nucleii amigdalieni, claustrum proper şi nucleul piriform) şi de subpalium, din care provin nucleii bazali.

        Din punct de vedere anatomic, telencefalul este alcătuit din:

       -două emisfere cerebrale, unite prin corpul calos (format din aproximativ 200 milioane de axoni). În fiecare emisferă pot fi identificaţi lobul frontal, lobul parietal, lobul temporal, lobul occipital, lobul limbic şi lobul  insular 

 

 

        -sistemul olfactiv, alcătuit din bulbul olfactiv şi din nucleul olfactiv anterior

        -hipocampul, o structură în forma de C, plasată în peretele medial al telencefalului.

     Există trei regiuni ale hipocampului: regiunea precomisurală, regiunea supracomisurală şi regiunea retrocomisurală. Ultima e împărţită longitudinal în fascii dentate (gyrus dentate), cornul lui Ammon şi subicullum. Partea precomisurală are aferenţe de la bulbul olfactiv şi de la nucleul amigdalian. Partea supracomisurală stă deasupra corpului calos şi conţine induseum griseum şi două strii longitudinale (medială şi laterală).

       -fornix, o bandă alcătuită din fibre nervoase care leagă hipocampul de corpii mamilari şi formează un arc peste talamus.

       -nucleul amigdalian este un mare complex nuclear (1,7 cm3) situat în regiunea dorsomediala a lobului temporal, unde formează o parte a pereţilor rostromediali şi rostrodorsali ai cornului inferior al ventriculului lateral

  

      -claustrum constă dintr-un strat subţire de materie cenuşie aflat între capsula externă (ce delimitează nucleul lenticular) şi materia albă (numită capsula extremă) a lobului insular. Funcţia claustrum-ului lui nu este cunoscută complet. Francis Crick o consideră o componentă importantă a suportului conştienţei de sine.

      Unii autori cred că formaţiunea claustrum este o parte a nucleului lentiform, altii susţin că face parte din lobul insular. După altii, claustrum-ul este format dintr-o parte ce ţine de lobul insular şi o a doua parte ce aparţine lobului temporal.

      Conform anatomiştilor zilelor noastre, claustrum-ul şi nucleii amigdaleni nu fac parte din nucleii bazali ai creierului.

        Nucleii bazali:

       -striat (alcătuit din nucleul putamen, nucleul caudat şi nucleul accumbens)

       -globus pallidus (format din segmentul extern şi segmentul intern sau nucleul entopeduncular)

        -substantia nigra ( cu cele trei părţi: compactă, reticulată şi laterală)

        -nucleul subtalamic

 

      Diencefalul este alcătuit din

        -talamus ce conţine nucleii talamici anterior, posterior (pulvinar), lateral şi medial precum şi nucleii intralaminari. Talamusul drept şi cel stâng formează pereţii laterali ai ventriculului 3. Talamusul este un mare centru senzitiv subcortical. El reprezintă o staţie de întrerupere obligatorie pentru căile tuturor formelor de sensibilitate, în drumul lor spre zona superioară de integrare (scoarţa cerebrală). De la aceasta regulă exista o singură abatere, reprezentată de căile olfactive care ajung direct la cortex, fără a trece prin talamus.

           -epitalamusul este situat posterior şi superior faţă de talamus şi este alcătuit din glanda pineală (epifiza), nucleul habenului şi striile habenulare, nuclei reticulaţi

         -subtalamusul (sau talamusul ventral) este zona de trecere între talamus şi mezencefal

          -metatalamusul, situat posterioro-inferior faţă de talamus

          -hipotalamusul, care formează podeaua ventriculului 3 şi este alcătuit din nucleii regiunii anterioare (anterior, suprachiasmatic, supraoptic şi paraventricular), din nucleii regiunii posterioare (nucleul posterior şi nucleul corpilor mamilari), din nucleii regiunii mediale (medial preoptic, dorsomedial, ventromedial şi arcuat) şi din nucleii regiunii laterale (nucleul tuberal şi nucleul hipotalamic lateral)

            -corpi geniculaţi laterali (calea vizuală) şi corpi geniculaţi mediali (calea auditivă)

            Comisura posterioară a creierului este structura care separă diencefalul de mezencefal.

     Mezencefalul este traversat de apeductul cerebral (Sylvius) care leagă ventriculul 3 de ventriculul 4. Este alcătuit din:

          -pedunculii cerebrali (prin care trec fibrele fasciculelor piramidale) În spaţiul dintre picioarele pedunculilor se găseşte glanda hipofiză, suspendată de tuber cinereum prin intermediul infundibulului. Sub aceste formaţiuni se află cei doi corpi mamilari

       -tuberculii cvadrigemeni (anteriori şi posteriori), în lama cvadrigemina (tectum)

         -tegmentum, care se află în regiunea ventrală a mezencefalului şi conţine substanţa cenuşie centrala peri-apeductală din jurul apeductului lui Sylviusnucleul roşu, formaţia reticulară, substanţia nigra

           -tectum, care se află in regiunea ventrala a mezencefalului şi constă din patru coliculi cvadrigemeni: doi superiori (pe calea vizuală) şi doi inferiori. (pe calea auditivă)

             -pedunculii cerebeloşi superiori

 

       Metencefalul este alcătuit din cerebel şi din punte  (sau protuberanţă) ce conţine, ca nuclei proprii, nucleii pontini şi nuclei ai formaţiei reticulate precum şi nucleii echivalenţi ai cornului anterior, nucleii echivalenţi ai cornului posterior, nucleii vegetativi parasimpatici, nucleul salivator superior şi nucleul lacrimal.

  

       Mielencefalul constă din bulbul rahidian (sau medula oblongata) şi conţine:

             -fibre motorii cortico-spinale şi fibre senzitive spino-talamice

             -centri caridaci, vasomotori şi respiratori

             -nucleii echivalenţi cornului anterior

             -nuclei ai formaţiei reticulate

 

  Cuprins